Η σωστή χρήση της ανθρώπινης κλωνοποίησης μπορεί να ωφελήσει την ανθρωπότητα. Μέσω της κοινωνικής συναίνεσης, των ρυθμίσεων και των πρωτοκόλλων, η υπό όρους και μερική ανθρώπινη κλωνοποίηση θα ωφελήσει μια καλύτερη κοινωνία.


Η κλωνοποίηση είναι μια λέξη που αναφέρεται στην παραγωγή μιας οντότητας πανομοιότυπης με μια οντότητα στη φυσική της κατάσταση. Η κλωνοποίηση ζώων έχει ήδη γίνει. Η Dolly το κλωνοποιημένο πρόβατο, που έλαβε μεγάλη προσοχή από τους ανθρώπους, είναι το προϊόν. Η Ντόλι είναι ένα κλωνοποιημένο πρόβατο που γεννήθηκε με ποσοστό επιβίωσης περίπου 1 στα 270. Η γέννηση της Ντόλι του κλωνοποιημένου προβάτου μας εξέπληξε και μας τρόμαξε. Αυτό συμβαίνει επειδή η κλωνοποίηση ζώων είναι δυνατή, πράγμα που σημαίνει ότι σύντομα θα είναι δυνατή και η κλωνοποίηση ανθρώπων. Μπορείτε να ρωτήσετε ποια είναι η διαφορά μεταξύ της κλωνοποίησης ζώων και της ανθρώπινης κλωνοποίησης, δεδομένου ότι και οι δύο είναι κλώνοι ζωντανών όντων. Ωστόσο, δεδομένου ότι είμαστε άνθρωποι και σκεφτόμαστε ανθρωποκεντρικά, τα δύο είναι διαφορετικά και πρέπει να αντιμετωπίζονται από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Μέσα από την πολιτική επανάσταση, προέκυψε η έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια έγινε μια από τις σημαντικές ιδεολογίες της σύγχρονης κοινωνίας. Η ανθρώπινη κλωνοποίηση είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που μπορεί να παραβιάσει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτό σημαίνει ότι η ανθρώπινη κλωνοποίηση πρέπει να απαγορευτεί πλήρως; Δεν θα ήταν ωφέλιμη η ανθρώπινη κλωνοποίηση για την ανθρωπότητα εάν χρησιμοποιηθεί σωστά; Θα ήθελα να συζητήσω την επιθυμητή κατεύθυνση της ανθρώπινης κλωνοποίησης.

Καταρχάς, πώς πρέπει να ορίσουμε την ανθρώπινη κλωνοποίηση; Θα έπρεπε να το σκεφτούμε ως απλώς δημιουργία πανομοιότυπων ανθρώπινων ατόμων; Όλοι θα συμφωνούσαν ότι η ανθρώπινη κλωνοποίηση είναι η διαδικασία δημιουργίας μιας άλλης οντότητας που είναι γενετικά πανομοιότυπη με μια οντότητα. Επιπλέον, θεωρώ την κλωνοποίηση ανθρώπινων μερών, όπως τα όργανα, και τον χειρισμό των γονιδίων των αγέννητων παιδιών από την άποψη της υλοποίησης ενός ιδανικού ανθρώπου ως τομείς ανθρώπινης κλωνοποίησης. Μπορεί να υπάρχουν διαφορές απόψεων για τα δύο πράγματα που αναφέρονται αργότερα από άτομο σε άτομο. Θα ξεκινήσω αυτό το άρθρο με βάση αυτόν τον ορισμό της ανθρώπινης κλωνοποίησης.

Νομίζω ότι η ανθρώπινη κλωνοποίηση είναι ωφέλιμη για τον άνθρωπο. Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι η ανθρώπινη κλωνοποίηση πρέπει να επιτρέπεται. Φυσικά, οι κοινωνικοί κανόνες και κανονισμοί για αυτό είναι απαραίτητοι. Η κλωνοποίηση ανθρώπινων ατόμων πιθανώς αντιτίθεται από την πλειοψηφία των ανθρώπων. Η πλειοψηφία των ανθρώπων είναι πιθανό να είναι αντίθετος με τη γέννηση γενετικά επιλεγμένων παιδιών. Αντίθετα, νομίζω ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων θα υποστήριζε τη μερική κλωνοποίηση αντικειμένων, όπως ανθρώπινα όργανα. Αυτή είναι μια εντελώς προσωπική άποψη χωρίς βάση. Η κατηγορία της ανθρώπινης κλωνοποίησης που υποστηρίζω ότι πρέπει να επιτρέπεται περιλαμβάνει και τις τρεις.

Νομίζω ότι η κλωνοποίηση ενός ατόμου δεν διαφέρει πολύ από τη γέννηση πανομοιότυπων διδύμων. Τα πανομοιότυπα δίδυμα είναι όταν τα κύτταρα διαιρούνται για να δημιουργήσουν γενετικά πανομοιότυπα άτομα και η κλωνοποίηση είναι όταν δημιουργούνται γενετικά πανομοιότυπα άτομα χρησιμοποιώντας γονίδια από σωματικά κύτταρα. Και στις δύο περιπτώσεις, υπάρχουν πολλά γενετικά πανομοιότυπα άτομα. Θα πρέπει να αποκλειστούν τα πανομοιότυπα δίδυμα επειδή πολλά από αυτά είναι γενετικά πανομοιότυπα; Δεν το έχουμε απορρίψει και πιστεύουμε ότι είναι σωστό να μην το κάνουμε. Οι άνθρωποι μερικές φορές εγείρουν το θέμα της διαφορετικότητας. Ακριβώς επειδή τα πανομοιότυπα δίδυμα είναι γενετικά πανομοιότυπα δεν σημαίνει ότι είναι ακριβώς το ίδιο άτομο. Αν και έχουν παρόμοιες προσωπικότητες, υπάρχουν επίσης διαφορές στην εμφάνιση που επιτρέπουν σε άλλους ανθρώπους να διακρίνουν μεταξύ των δύο. Το ίδιο θα ισχύει και για άτομα που δημιουργούνται μέσω ανθρώπινης κλωνοποίησης. Θα έχουν τη δική τους μοναδικότητα που είναι διαφορετική από τις υπάρχουσες οντότητες. Φυσικά, η κλωνοποίηση ενός ολοκληρωμένου αντικειμένου θα προκαλέσει πολλά προβλήματα. Η ανθρώπινη κλωνοποίηση έχει τη δυνατότητα εκμετάλλευσης και ιστορικά, οι άνθρωποι δεν ήταν διατεθειμένοι να το επιτρέψουν να συμβεί. Πιστεύω ότι τέτοια προβλήματα μπορούν να λυθούν μέσω κοινωνικής συναίνεσης, κανονισμών και κανόνων.

Η κλωνοποίηση τμημάτων αντικειμένων, όπως οργάνων, θα ήταν πολύ ωφέλιμο για την ανθρωπότητα. Θα δώσει νέα ζωή σε ανθρώπους που πάσχουν από ασθένειες και θα παρατείνει την ανθρώπινη ζωή, οπότε ακόμα κι αν δεν είναι μια εντελώς αθάνατη ζωή, θα φέρει μια ζωή ημι-αναγέννησης επειδή το προβληματικό μέρος μπορεί να αντικατασταθεί. Αλλά η διαδικασία απόκτησης αυτών των μερών του σώματος θα είναι σημαντική. Η κλωνοποίηση ενός πλήρους ατόμου και η αποστολή ενός ζωντανού ανθρώπου στον θάνατο απλώς και μόνο για ένα όργανο δεν θα πρέπει να είναι δυνατή. Αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να συμβαίνει γιατί χρησιμοποιεί τον άνθρωπο ως μέσο. Αυτή τη στιγμή, η αναπαραγωγή θα πρέπει να προχωρήσει προς την κατεύθυνση της αναπαραγωγής μόνο μέρους του αντικειμένου.

Εάν η γέννηση γενετικά επιλεγμένων παιδιών ελέγχεται καλά, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια κοινωνία όπου όλοι είναι ευτυχισμένοι. Ο έλεγχος θα είναι σημαντικός εδώ. Εάν όλα τα γονίδια μπορούσαν να ελεγχθούν, το ιδανικό των ανθρώπων θα ήταν το ίδιο, με αποτέλεσμα μια τυποποιημένη κοινωνία χωρίς γενετική ποικιλότητα. Εάν συμβεί αυτό, οι άνθρωποι μπορεί επίσης να αντιμετωπίσουν την εξαφάνιση, όπως και πολλά φυτικά είδη που έχασαν τη γενετική τους ποικιλότητα εξαφανίστηκαν. Η γενετική επιλογή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε συγκεκριμένες καταστάσεις για την εξάλειψη των γονιδίων της νόσου. Η αιμορροφιλία, η ελονοσία και ορισμένοι καρκίνοι είναι αντιπροσωπευτικές ασθένειες που προκαλούνται από γονίδια ασθενειών. Με τον έλεγχο των γονιδίων, αυτές οι ασθένειες μπορούν να προληφθούν πλήρως.

Η κοινωνική αντίληψη για την ανθρώπινη κλωνοποίηση είναι αρνητική. Η πλειονότητα των ανθρώπων βλέπει την ανθρώπινη κλωνοποίηση μέσω αρνητικών εικόνων που δημιουργούνται μέσω ταινιών και εκπομπών, χωρίς να υπολογίζουν τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει κανείς μέσω της κλωνοποίησης. Δεν υποστηρίζω την άνευ όρων αντιγραφή. Η υπό όρους και μερική ανθρώπινη κλωνοποίηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια καλύτερη κοινωνία και το λεγόμενο τζάκποτ.